Organisatieadvies

Partner in bestuur en management

MoorforChange geeft organisatieadvies aan het management van welzijnsinstellingen, overheidsorganisaties en zorginstellingen. Door jarenlange ervaring in het management van organisaties in de publieke sector ben ik een zeer geschikte gesprekspartner als het gaat om vragen rond de besturing en het managen van dergelijke organisaties.

Breng uw doelstellingen dichterbij

Samen met u brengen we de besturingsvraagstukken in kaart. We richten ons op de gewenste ‘opstelling’ voor uw organisatie, maar ook op welk spelconcept uw doelstellingen dichterbij brengt.

 • Hoe verdeelt u de verschillende taken en verantwoordelijkheden?
 • Welke manier van samenspelen heeft uw voorkeur?
 • Wat is de beste besturingsfilosofie en hoe moet deze concreet worden uitgewerkt?
 • Welk trainingsprogramma is noodzakelijk om alle spelers fit te houden?
 • Wat zijn de sterke of minder sterke kanten van de spelers en hoe gaan deze benut worden de komende tijd?
 • Wat is de rol van de professionals en wat is de rol van de managers?
 • Welk management ontwikkelingsprogramma pas het beste in uw situatie?
 • Hoe voorziet u ‘gaten’ in uw spelersgroep?
 • Hoe houdt u, ook in moeilijke tijden, uw spelersgroep op sterkte?
 • Wat doet u als de werkelijke besturing zoveel anders gaat dan gewenst en bedacht?
 • Welke interventies kun u plegen als de besturingswerkelijkheid zich niet goed ontwikkelt?

MoorforChange is uw ervaren gesprekspartner in bovenstaande besturingsvragen. Samen zien we het gehele speelveld en komen we tot oplossingen die passen in uw beeld van de toekomst.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Hoe?

In samenwerking met de sleutelspelers van de organisatie ontwerp ik programma’s voor organisatieontwikkeling. Hierin krijgen de boven- en onderstroom in organisaties volle aandacht. Mijn interventies brengen het nieuwe perspectief dichterbij en doorbreken barrières. Houding en teamdynamiek worden concreet gemaakt waardoor dit gebied benaderbaar en beïnvloedbaar wordt. Ik creëer een veilige ruimte waarbinnen de deelnemende spelers zich gehoord voelen, zodat informatie vrij kan stromen. Hierdoor worden betere en gedragen besluiten genomen. Het doel is het creëren van balans tussen mensen, bedoeling en prestatie. Alle deelnemende spelers voelen zich betrokken, werken in dezelfde richting en hebben weer plezier in het werk.

TOP